طلافروشی صدرا

طلا فروشی صدرا با بیش از یک دهه سابقه افتخار خدمت به شما عزیزان را دارد.

آدرس فروشـگـاه: یــزد – خـیـابـان قیـام – جنب بانک تجارت – کاروانسـرای والـی

مـســئـول فـروش (آقـای فـلاح): 7595 967 0913

شـــمـــاره تـلــفـن فروشـــگــاه: 3562 3622 035

مدیریت فروشگاه (آقای زارعیان): 157 0808 0912